ΡΥΘΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 
 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μοdel Dance | Σχολή Χορού Πεντέλη Αττικής


Τα τμήματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3,5 - 5,5 ετών με στόχο την ανάπτυξη του ρυθμού, της κοινωνικότητας, της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

Επιτυγχάνεται η τόνωση του μυϊκού τους συστήματος μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις και παιχνίδια.


ΕΓΓΡΑΦΗ